Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej


Placówka nosi nazwę PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA”, jest zlokalizowana na terenie miasta Piława Górna w niewielkim oddaleniu od głównej ulicy. Przedszkole zajmuje budynek po byłym żłobku, zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej, jest to dwukondygnacyjny budynek z dwoma wejściami głównymi. Po obu stronach budynku znajdują się tarasy wysunięte w głąb ogrodu. Ogród wyposażony jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu.

Budynek przedszkola
Budynek przedszkola


Przedszkole w Piławie Górnej jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Piława Górna.
Nadzór pedagogiczny sprawuje dolnośląskie Kuratorium Oświaty.