KÓŁKO PLASTYCZNE

Od dnia 24 września w naszym przedszkolu ruszyły zajęcia koła plastycznego „Tęczowy Plastuś”. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu. Utworzone są dwie grupy – starsza, która prowadzi pani Sylwia i młodsza pani Alicji.

Zajęcia maja na celu rozwijanie predyspozycji plastycznych, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej, a także eksperymentowanie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.