Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. KADR

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/agalik/domains/teczowakraina.org.pl/public_html/wp-content/plugins/fastgallery_vc/functions.php on line 895

U W A G A

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. kadr – ½ etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr”, osobiście w siedzibie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, ul. A. Mickiewicza 5  (u dyrektora placówki), lub pocztą na adres : Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna ul. A. Mickiewicza 5, w terminie do dnia: 15 listopada 2021 r. do godziny 12 00

 Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.teczowakraina.org.pl
  • na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej
  • na stronie BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej pilawagorna.biuletyn.net
  • na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej

lub pod nr telefonu 74 8371218 ; 669 074 213.