Rekrutacja 2022 – deklaracja o kontynuowaniu przedszkola

U W A G A   R O D Z I C E  !

 W dniach od 10.02.2022 – do 21.02.2022 r.

rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022

do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej

zobowiązani są do złożenia

Deklaracji  woli o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2022/2023.