„Młode pokolenie przekracza granice”

Dzień 23.09.2022 r. stał się dla Naszego przedszkola niezwykle miłym i ważnym, a wszystko to za sprawą wizyty Naszych zagranicznych sąsiadów z Czech. Przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami z Dobruški, którym towarzyszył również Zastępca Burmistrza Miroslav Sixta oraz dyrektor przedszkola Monika Francová wzięli udział w „Optymistycznych zabawach sportowych”. Wydarzenie to odbyło się w związku z realizacją projektu „Młode pokolenie przekracza granice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W tym dniu w zabawach sportowych w „Tęczowej Krainie” wzięło udział 20 Naszych starszaków i 20 czeskich. Na samym początku serdecznie się przywitaliśmy, śpiewając „Piosenkę o przyjaźni”,  przemawiali także pani dyrektor Barbara Mazur i Burmistrz Miasta pan Krzysztof Chudyk. Po śniadaniu przystąpiliśmy do omówienia zabaw. Każdy z uczestników otrzymał bilet, na którym pieczątkami zaznaczane były wykonane ćwiczenia oraz kolorową opaskę na rękę, by podzielić się na 7 grup. Zadania odbywały się metodą rynku, na sygnał uczestnicy przechodzili na kolejne stanowiska. Kiedy bilety, były już zapełnione pieczątkami komisja udała się na naradę, a dzieci w tym czasie udały się na teatrzyk „Gąsienica” opowiadany metodą Kamishibai. Mieliśmy też okazję skorzystać z pięknej pogody i pobawić się wspólnie w ogrodzie przedszkolnym. Wykorzystaliśmy do tego zakupione w ramach projektu pomoce: nowe chusty animacyjne, mega duże piłki, mogliśmy także potrenować rzuty do kosza. Tańczyliśmy do piosenek, a śmiechom i radości nie było końca.

Po obiedzie, kolejny raz spotkaliśmy się wszyscy razem, by podziękować sobie za wspólną zabawę. Pani dyrektor oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta przekazali uczestnikom, dyplomy, podziękowania, medale oraz prezenty. Dzieci z „Tęczowej Krainy” również otrzymały od Naszych gości drobne upominki. To był wspaniały czas, udana wizyta i współpraca, która na długo pozostanie w Naszej pamięci.