Ekostrażnicy – na półmetku działań

Program ekologiczny pn. „Eko strażnicy – w obronie lasów”, opracowany i realizowany przez Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej obejmie szereg działań.
Działania przeprowadzone są od 5 września 2016 r., a zakończą 30 listopada 2016 r., więc jesteśmy na półmetku w ich realizacji.
W pierwszej połowie września, do przedszkoli w powiecie dzierżoniowskim, została skierowana informacja o ogłoszonym konkursie pn „W rozśpiewanym lesie”. Placówki otrzymały zaproszenia wraz z regulaminem, a także propozycją działań podejmowanych w naszym przedszkolu w ramach programu „Eko strażnicy – w obronie lasów”. Umożliwiło to, zaproszonym do udziału w konkursie nauczycielom, realizację podobnych działań z dziećmi w ich placówkach. Wyznaczyło zagadnienia oraz treści, jakie należy przekazać dzieciom, aby zdobyły jak największą wiedzę dotyczącą ochrony lasów.
Od połowy września do końca października przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach warsztatowych i wyjazdach edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych.
Dzieci z grup starszych, 5,6-latki 11 i 13 października, odwiedziły Stację Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące roli drzew w środowisku. Stacja prowadzi działalność upowszechniającą wiedzę o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. 100 osób- dzieci z rodzicami, miało okazję zobaczyć Jaskinię Nietoperzy i usłyszeć ciekawostki z życia tych latających ssaków. Pani leśnik, opowiedziała także dzieciom o ekosystemie lasów, omówiła żyjące w lesie zwierzęta, uświadomiła jak ważną rolę w ochronie lasów pełni człowiek. Na zakończenie przedszkolaki obejrzał bajkę edukacyjna „Dzik Ryjo”, która utrwaliła im wiadomości o „leśnym życiu”.

Kolejno, dzieci z grupy najstarszych, 5,6-latki wraz z rodzicami 15 października, wybrało się do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Tam odbyły się zajęcia audio-wizualne „Las i jego mieszkańcy” oraz warsztaty „Wykonanie papieru czerpanego -zapoznanie z technologią oraz samodzielne wykonanie”. Prowadząca zajęcia, wyjaśnienie pojęcia „las”. Dzieci poznały piętrową budowę lasu, zapoznawały się z różnorodnymi sposobami rozpoznawania gatunków drzew. Rozpoznawały i nazywały gatunki zwierząt występujących w lesie, określały środowiska życia zwierząt. Zajęcia ukierunkowane były na wskazanie zagrożeń dla dzikiej przyrody oraz omówienie metod ochrony lasu. Kolejna grupa, licząca ok. 87 osób wybierze się na zajęcia 7 listopada.

Dnia 18 października, dzieci z naszego przedszkola wraz z chętnymi rodzicami, odwiedziły także leśniczówkę na terenie naszego miasta wraz z chętnymi rodzicami. Na początku spotkania przy ognisku pan leśniczy opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc przetrwać zwierzętom zimę, dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy na zimę a niektóre zapadają w sen zimowy . Następnie wszyscy udali się na spacer po lesie. W trakcie spaceru pan leśniczy pokazał wszystkim czym różnią się poszczególne gatunki drzew, a także jak odróżnić drzewo liściaste od iglastego. Wytłumaczył dzieciom dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane .
Otaczająca przyroda wzbudziła w dzieciach zachwyt. Możliwość bezpośredniego kontaktu dostarczyła im wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła ogromną radość. Zajęcia te uświadomiły im, że przyrodę należy kochać i szanować jak przyjaciela oraz to, że także one są za nią odpowiedzialne.

 

Najlepiej zdobyta wiedza to ta, której możemy doświadczyć, kontakt z drzewem, leśnym środowiskiem, zapach lasu, widoki uzmysłowiły wszystkim jakie wartości daje nam przyroda i jak ważne jest, by odpowiednio o nią dbać.
Czekamy jeszcze tylko na wizytę leśnika w naszym przedszkolu, by także najmłodsi mieli okazję poznać to ciekawe i bogate leśne środowisko na zajęciach „Las i jego mieszkańcy”, a także by wspólnie zasadzić drzewa w naszym ogrodzie wraz z tabliczkami nazw grup.
W ramach realizowanego programu, cyklicznie w grupach młodszych i starszych odbywały się zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, quizów i prezentacji z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, gier, układanek oraz pakietów multimedialnych.Dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Inscenizowały teatrzyki o tematyce leśnej. Układały puzzle i grały w gry dydaktyczne zakupione w ramach programu, wsłuchiwały się w odgłosy lasu. Nieustannie poszerzały swoją wiedzę i na pewno będą umiały ją w przyszłości wykorzystać.

Już niedługo do naszego przedszkola zawita Teatr Humoru Igraszka z przedstawieniem „Eko – Strażnicy”, które będzie nagrodą za czynny udział w naszych działaniach i utrwaleniem zdobytej już wiedzy.