II Posiedzenie Optymistycznego Sejmu (2018/2019)

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” odbyło się II Posiedzenie Optymistycznego Sejmu w celu debaty na temat postaw patriotycznych i poszanowania symboli narodowych. Udział w sejmie wzięły dzieci z grupy 5 i 6 latków. Prowadząca powitała wszystkich zebranych i wybrała Marszałka oraz Radę Ministrów. Wszyscy posłowie zebrani na sali obrad wypowiadali się na temat postępowania dobrego Polaka. Wszystkie wypowiedzi zostały spisane przez – sekretarza sejmu. Następnie Marszałek Sejmu ogłosił przerwę. Po wznowieniu obrad przez Marszałka Sejmu, sekretarz odczytała Kodeks Młodego Patrioty.

PATRIOTA POWINIEN:

– kochać ojczyznę i dbać o nią
– znać i szanować symbole narodowe: godło, flagę, hymn
– śpiewać hymn w postawie „na baczność”
– odwiedzać groby poległych żołnierzy i pomniki pamięci narodowej
– uczestniczyć w świętach narodowych
– wywieszać flagę w święta narodowe
– pomagać słabszym, starszym, młodszym, biednym
– posługiwać się piękną mową polską
– uczyć się o Polsce
– dumnie reprezentować kraj poza granicami
– znać i szanować polskie tradycje narodowe i regionalne
– dbać o przyrodę, segregować śmieci
– szanować cudzą własność
– bronić swojego kraju
– znać historie Polski
– kibicować polskiej drużynie narodowej.

Po odczytaniu Kodeksu odbyło się głosowanie. Kodeks Postaw Patriotycznych został jednogłośnie przyjęty i wchodzi w życie od następnego dnia.
Wszyscy posłowie z powagą i zainteresowaniem uczestniczyli w obradach i obiecali przestrzegać zasad postępowania Młodego Patrioty.