I Posiedzenie Optymistycznego Sejmu (2018/2019)

W dniu 13 lutego 2019 roku w naszym przedszkolu wśród przedszkolaków z grup starszych (5,6 latków) odbyło się pierwsze POSIEDZENIE OPTYMISTYCZNEGO SEJMU. Podczas posiedzenia sejmu odbyła się debata
„O zachowaniu się dzieci w przedszkolu”.
Dzieci wcieliły się w rolę posłanek i posłów. Każdy mógł zabrać głos na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi – odświętny, galowy strój uczestników, piękny, zdobiony akcentami patriotycznymi wystrój sali. Spośród posłanek i posłów wybierany został Marszałek Optymistycznego Sejmu, który czuwał nad porządkiem obrad oraz dwóch Wicemarszałków. Sejm tworzył projekt ustawy „O zachowaniu się dzieci w przedszkolu”, którą przedstawił do konsultacji wszystkim grupom w przedszkolu. Po przegłosowaniu ustawy została ona przekazana do wiadomości rodzicom i personelowi. Ustawa zawiera zbiór przepisów określających, jakie zachowania są pożądane, a czego w przedszkolu robić nie wolno.