II Posiedzenie Optymistycznego Sejmu (2019/2020)

W dniu 18 listopada 2019 roku w naszym przedszkolu wśród przedszkolaków z grup starszych (5,6 latków) odbyło się II POSIEDZENIE OPTYMISTYCZNEGO SEJMU, podczas którego uchwalono
„Kodeks Młodego Patrioty”.
Dzieci wcieliły się w rolę posłanek i posłów. Każdy mógł zabrać głos w debacie na temat postaw i poprawnego zachowania się dobrego Polaka – patrioty. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi – odświętny, galowy strój uczestników, piękny, zdobiony akcentami patriotycznymi wystrój sali. Spośród posłanek i posłów wybrany został Marszałek Optymistycznego Sejmu, który czuwał nad porządkiem obrad oraz dwóch Wicemarszałków. Sejm tworzył projekt „Kodeksu Młodego Patrioty”, którą przedstawił do konsultacji wszystkim grupom w przedszkolu. Po przegłosowaniu ustawy Marszałek Sejmu ogłosił, że KODEKS wchodzi w życie z dniem następnym. „Kodeks Młodego Patrioty” zawiera zbiór zachowań, których każdy kto określa się mianem patrioty powinien przestrzegać.
Następnie kodeks został przekazany do wiadomości rodzicom i umieszczony na tablicach ogłoszeń w szatniach.