Krótka Historia

Historia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej sięga początku lat 60-tych, kiedy to połączono przedszkola przyzakładowe: Zakładu Przemysłu Odzieżowego „BOBO” i Zakładu Przemysłu Jedwabniczego”Nowar” w jedno Przedszkole przy ZPJ „Nowar” z siedzibą przy ul. X-lecia 69 (obecnie Piastowska 69 – Urząd Miasta).

BYLI DYREKTORZY:

– 1968 – 1986 oraz 1992 – 1995 Pani Zofia Moroz.
– 1989 -1990 Pani Halina Szczepaniak
– 1990 – 1992 Pani Grażyna Antoszczyszyn
– 1986 -1989 oraz 1995 – 2008 Pani Irena Federkiewicz
Obecnie, od 2008 roku, funkcję dyrektora pełni Pani Barbara Mazur.

15 grudnia 1990 r. Rada Pracownicza ZPJ „Nowar” przekazała, z dniem 31.01.1991r. budynek przedszkola przy ul. X – lecia 69 (obecnie ul. Piastowska 69) Urzędowi Miasta w Piławie Górnej. Od tego momentu rozpoczęto przygotowania do przeniesienia siedziby przedszkola. Na przełomie maja i czerwca 1991 r. – przy wielkim zaangażowaniu wszystkich pracowników, przedszkole zostało przeniesione na ul. Spółdzielczą 5 (obecnie A. Mickiewicza 5).

7 września 1991r. placówka otrzymała Akt Założycielski Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.

W pierwszych latach istnienia kadrę pedagogiczną w 99 % stanowili pracownicy z poprzedniego przedszkola.

W okresie 25-lat na emeryturę odeszło 5 nauczycieli:
Pani Zofia Moroz, pani Grażyna Antoszczyszyn, pani Irena Federkiewicz, pani Elżbieta Karpierz i pani Grażyna Motyka.