I Posiedzenie Optymistycznego Sejmu (2019/2020)

W dniu 13 września 2019 roku w naszym przedszkolu wśród przedszkolaków z grup starszych (5,6 latków) odbyło się pierwsze POSIEDZENIE OPTYMISTYCZNEGO SEJMU, podczas którego podjęto ustawę
„O dobrym zachowaniu się w przedszkolu”.
Dzieci wcieliły się w rolę posłanek i posłów. Każdy mógł zabrać głos na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu, a także wymienić te zachowania, które w przedszkolu uznawane są za niepoprawne. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi – odświętny, galowy strój uczestników, piękny, zdobiony akcentami patriotycznymi wystrój sali. Spośród posłanek i posłów wybrany został Marszałek Optymistycznego Sejmu, który czuwał nad porządkiem obrad oraz dwóch Wicemarszałków. Sejm tworzył projekt ustawy „O dobrym zachowaniu się w przedszkolu”, którą przedstawił do konsultacji wszystkim grupom w przedszkolu. Po przegłosowaniu ustawy przedszkolaki złożyły przysięgę, w której zobowiązały się przestrzegać ustawy „O dobrym zachowaniu się w przedszkolu”. Ustawa zawiera zbiór przepisów określających, jakie zachowania są pożądane, a czego w przedszkolu robić nie wolno. Następnie ustawa została przekazana do wiadomości rodzicom i umieszczona na tablicach ogłoszeń w szatniach.