Misja i wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności.

Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakajają naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

  • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.
  • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
  • Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
  • Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
  • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
  • Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
  • Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.