Pracownicy

POMOC NAUCZYCIELA:

ALEKSANDRA DOLINNA

POMOCE TECHNICZNE:

JOANNA STELMACH
RENATA GAŁKA
JOANNA SOBAŃSKA
BEATA ŚCIGAŁA
AGNIESZKA ZUB
EDYTA KULAK

ADMINISTRACJA:

MAŁGORZATA OLSZEWSKA – Gł. Księgowa
ANGELIKA IDZIAK – Specjalista ds. kadr i płac
NATALIA SOCHA – Intendent

KUCHNIA:

ANITA OTTO – kucharka
MAGDALENA KRAMARSKA – ŁAGODA – pomoc kucharki
RYSZARD ŚWISTAK – pracownik gospodarczy