Rekrutacja 2024

U W A G A   R O D Z I C E  !

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

 

 

Zgłoszenie udziału dziecka w rekrutacji odbywa się poprzez

złożenie w okresie od 16.02.2024 do 07.03.2024 r.

Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego

w wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Dokumenty BĘDĄ DO POBRANIA od dnia 14 lutego 2024 r. poniżej  lub  w siedzibie placówki.

 

Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji można uzyskać:

  • na stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI (Link)
  • u Dyrektora Przedszkola – w poniedziałki, środy w godz. 10:00 -12:00  oraz w czwartki od 13:00 -15:00

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału dziecka w rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej na rok szkolny 2024/2025:

Załącznik 1 – Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w języku polskim
Załącznik 2 – Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny / Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie / Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w języku polskim
Załącznik 3 – Oświadczenie woli przyjęcia