REKRUTACJA 2022

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej wraz z kryteriami ustawowymi oraz kryteriami Uchwały XXXII/202/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24.02.2022 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

U W A G A   R O D Z I C E  !

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT.

Zgłoszenie udziału dziecka w rekrutacji odbywa się poprzez

złożenie w okresie od 01.03.2022 do 22.03.2022 r.

Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego

w wraz z wymaganymi załącznikami.