Piławę znamy i o niej opowiadamy – rozstrzygnięcie konkursów

W ramach realizacji programu Piławę znamy i o niej opowiadamy w naszym przedszkolu ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy Piława Górna w czterech porach roku był konkursem fotograficznym i zapraszał do wzięcia udziału nie tylko przedszkolaki, ale również rodziców. Celem konkursu było przedstawienie najpiękniejszych miejsc w naszej miejscowości na fotografiach wykonanych o każdej porze roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 czerwca. Wszystkie przedszkolaki, które wzięły w nim udział wraz z rodzicami otrzymały upominki 14 czerwca. Podczas wręczania nagród przez Panią Dyrektor Barbarę Mazur nagrodzono wszystkich uczestników wielkimi brawami.

Kolejny konkurs Pocztówka z Piławy Górnej miał charakter wewnątrzprzedszkolny. Przedszkolaki rysowały pocztówki na podstawie fotografii znanych miejsc w Piławie Górnej, a ich prace wzięły udział w konkursie plastycznym, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Na każdego uczestnika czekała nagroda. Zwycięskie prace zostały pięknie wydane w formie pocztówek.