REKRUTACJA 2023

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/202/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dn. 24.02.2022

szczegółowe informacje o rekrutacji str.1

szczegółowe informacje o rekrutacji str.2

……………………………………………………………………………….

U W A G A   R O D Z I C E  !

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT.

Zgłoszenie udziału dziecka w rekrutacji odbywa się poprzez

złożenie w okresie od 22.02.2023 do 14.03.2023 r.

Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego

w wraz z wymaganymi załącznikami.