Wielkanocne życzenia

Niech te święta wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwsta
ły przyniesie
wiosenne kwiaty rado
ści, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciep
łych, pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka życzą

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy

Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”