UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

17 kwietnia 2023 r. na terenie Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu odbył się półfinał konkursu o nazwie „Uczę się bezpiecznie żyć” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i  organizowany jest przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Euroregion Nysa. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości i kultury bezpieczeństwa ekologicznego – edukacji ekologicznej oraz utrwalanie u dzieci praktycznych umiejętności i nawyków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zagadnienia konkursu obejmowały obszar wiedzy z udzielania pierwszej pomocy, zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, postaw proekologicznych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wielu innych kwestii związanych z bezpieczeństwem dnia codziennego.

Zadaniem uczestników było wykazanie się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami sprawdzanymi na tzw. stacjach, prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy: Policji, Straży Pożarnej, ratowników medycznych, Straży Granicznej, ratowników wodnych, Służby Ochrony Kolei oraz Lasów Państwowych.

Reprezentanci naszego przedszkola w składzie: Aleksandra Drab, Piotr Papis i Szymon Okarma poradzili sobie bardzo dobrze i na 8 drużyn z ich kategorii wiekowej zajęli IV miejsce.

Gratulujemy naszym przedszkolakom, a nauczycielom i rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu.